A 1/4        C. 2/3     B 1/2        D. 3/4 2.    Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang muncul mata dadu ganjil adalah….     A. 1        C. 1/3     B. 1/2        D. 1/4 3.    Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang muncul mata dadu prima ganjil adalah….     A. 1/3        C. 2/3     B. 1/2        D. 5/6 4.    Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang muncul mata dadu faktor dari 6 adalah…..     A. 1/6        C. 2/3     B. 1/2        D. 5/6 5.    Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang mendapatkan mata dadu 2 atau lebih adalah……     A. 5/6        C. 1/2     B. 2/3        D. 1/3 6.    Tiga buah koin dilempar bersama-sama sekali. Peluang munculnya 2 muka angka adalah…..     A. 2/3        C. 1/2     B. 3/5        D. 3/8 7.    Dua buah dadu homogen dilempar bersama-sama sekali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 9 adalah…..     A. 1/9        C. 1/3     B. 1/4        D. 2/3 8.    Dua buah dadu homogen dilempar bersama sekali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah prima adalah…..     A. 9/23        C. 5/12     B. 1/2        D. 1/3 9.    S = {bilangan cacah kurang dari 10} dan A = {y | y bilangan prima, y € s}. Peluang kejadian A adalah…..     A. 1/3        C. 4/9     B. 2/5        D. 1/2 10.    Sebuah kantong berisi 6 bola hitam dan 4 bola putih. Peluang terambilnya 1 buah hitam adalah…..     A. 2/3        C. 1/6     B. 3/5        D. 1/10 11.    Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 8 bola hijau. Diambil secara acak 1 bola merah dan tidak dikembalikan. Peluang terambilnya 1 bola merah ke-2 adalah…..     A. 1/3        C. 1/2     B. 5/12        D. 5/8 12.    Dua buah dadu dilempar bersamaan. Peluang muncul kedua mata dadu genap adalah….     A. 9/16        C. 1/3     B. 1/2        D. 1/4 13.    Dalam sebuah kelompok terdapat 16 anak terdiri dari 10 anak gemar musik pop. 8 anak gemar musik dangdut dan beberapa diantaranya suka keduanya. Bila seorang siswa dipanggil, maka peluang yang terpanggil adalah siswa yang gemar musik pop dan dangdut adalah….     A. 1/6        C. 1/4     B. 1/5        D. 1/3 14.    Sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersamaan sekali peluang muncul mata dadu lebih dari 4 dan gambar pada koin adalah…..     A. 1/2        C. 1/4     B. 1/3        D. 1/6 15.    Dalam pemilihan OSIS terdapat 5 kandidat, 3 di antaranya laki-laki. Peluang terpilihnya ketua OSIS wanita adalah…..     A. 2/3        C. 2/5     B. 1/2         D. 1/3

Rekomendasi terbaik untuk jawaban dari pertanyaan yang telah FestivalPanji kurasi untuk kamu:


Jawaban:

 1. Peluang muncul angka =
 2. Peluang muncul mata dadu ganjil =
 3. Peluang muncul mata dadu prima ganjil =
 4. Peluang muncul mata dadu faktor 6 =
 5. Peluang muncul mata dadu 2 atau lebih =
 6. Peluang muncul 2 muka dan 1 angka =
 7. Peluang muncul mata dadu berjumlah 9  =
 8. Peluang muncul mata dadu berjumlah prima  =
 9. Peluang kejadian A =
 10. Peluang terambil 1 bola hitam =
 11. Peluang terambil 1 bola merah ke-2 =
 12. Peluang muncul kedua mata dadu genap =
 13. Peluang terpanggil siswa yang gemar keduanya =
 14. Peluang muncul mata dadu lebih dari 4 dan gambar =
 15. Peluang terpilih ketua OSIS wanita =

Penjelasan dengan langkah-langkah

Rumus mencari peluang

P(K) = n(K)÷n(S).

P(K): Peluang Kejadian

n(K): Banyak Kejadian

n(S): Ruang Sampel

Diketahui

1 koin dilempar sekali

Ditanya

1. Peluang muncul angka

Dijawab

Ruang sampel n(S) = 2 (Sisi Angka dan Gambar)

Banyak kejadian n(K) = {A} = 1

P(K) = n(K)÷n(S)

= 1÷2

=

Diketahui

1 dadu dilempar sekali

Ditanya

2. Peluang muncul mata dadu ganjil

3. Peluang muncul mata dadu prima ganjil

4. Peluang muncul mata dadu faktor dari 6

5. Peluang muncul mata dadu 2 atau lebih

Dijawab

n(S) = 6 (1 dadu, 6 sisi)

2. Peluang muncul mata dadu ganjil

n(K) = {1,3,5} = 3

P(K) = n(K)÷n(S)

= 3÷6

=

=

3. Peluang muncul mata dadu prima ganjil

n(K) = {3,5} = 2

P(K) = n(K)÷n(S)

= 2÷6

=

=

4. Peluang muncul mata dadu faktor 6

n(K) = {1,2,3,6} = 4

P(K) = n(K) n(S)

= 4÷6

=

=

5. Peluang muncul mata dadu 2 atau lebih

n(K) = {2,3,4,5,6} = 5

P(K) = n(K)÷n(S)

= 5÷6

=

Diketahui

3 koin dilempar bersama sekali

Ditanya

6. Peluang muncul 2 muka 1 angka

Dijawab

n(S) = 2³ = 8 (2 sisi masing-masing koin)

n(K) = {(A,G,G);(G,A,G);(G,G,A)} = 3

P(K) = n(K)÷n(S)

= 3÷8

=

Diketahui

2 dadu dilempar bersama sekali

Ditanya

7. Peluang muncul mata dadu berjumlah 9

8. Peluang muncul mata dadu berjumlah prima

Dijawab

n(S) = 6×6 = 36 (2 dadu, masing-masing 6 sisi)

7. Peluang muncul mata dadu berjumlah 9

n(K) = {(3,6);(4,5);(5,4);(6,3)} = 4

P(K) = n(K)÷n(S)

= 4÷36

=

=

8. Peluang muncul mata dadu berjumlah prima

Bilangan prima pada 2 mata dadu = 2,3,5,7,11

Banyak kejadian dari 2 mata dadu berjumlah prima

n(K) = {(1,1);(1,2);(2,1);(1,4);(2,3);(3,2);(4,1);(1,6);(2,5);(3,4);(4,3);(5,2);(6,1);(5,6); 6,5)} = 15

P(K) = n(K)÷n(S)

= 15÷36

=

=

Diketahui

S = {bilangan cacah

A = {y | y bilangan prima, y € s}

Ditanya

9. Peluang kejadian A

Dijawab

n(S) = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} = 10

n(K) = {2,3,5,7} = 4

P(K) = n(K)÷n(S)

= 4÷10

=

=

Diketahui

Kantong berisi 6 bola hitam dan 4 bola putih

Ditanya

10. Peluang terambilnya 1 bola hitam

Dijawab

n(S) = 10 (6 Bola Hitam dan 4 Bola Putih)

n(K) = {6} (Bola Hitam)

P(K) = n(K)÷n(S)

= 6÷10

=

=

Diketahui

Kotak berisi 5 bola merah dan 8 bola hijau. Diambil acak dan terambil 1 bola merah namun tidak dikembalikan.

Ditanya

11. Peluang terambilnya 1 bola merah ke-2

Dijawab

n(S) = 12 (4 Bola Merah dan 8 Bola Hijau)

n(K) = {4} (Bola Merah dalam kotak)

P(K) = n(K)÷n(S)

= 4÷12

=

=

Diketahui

2 dadu dilempar bersamaan

Ditanya

12. Peluang muncul kedua mata dadu genap

Dijawab

n(S) = 36

n(K) = {(2,2);(2,4);(2,6);(4,2);(4,4);(4,6);(6,2);(6,4);(6,6)} = 9

P(K) = n(K)÷n(S)

= 9÷36

=

=

Diketahui

Kelompok dengan 16 anak yang 10 suka musik pop dan 8 suka dangdut. Ada yang suka keduanya.

Ditanya

13. Peluang terpanggil siswa yang suka keduanya

Dijawab

n(S) = Semua siswa = 16

Siswa hanya gemar pop = 16-10 = 6

Siswa hanya gemar dangdut = 16-8 = 8

Gemar keduanya = Semua siswa-siswa gemar pop-siswa gemar dangdut

= 16-6-8

= 2

n(K) = {2}

P(K) = n(K)÷n(S)

= 2÷16

=

=

Diketahui

1 dadu dan koin dilempar bersamaan sekali

Ditanya

14. Peluang muncul mata dadu lebih dari 4 dan gambar

Dijawab

n(S) = 6×2 = 12 (Sisi dadu dan koin)

n(K) = {(5,G);(6,G)} = 2

P(K) = n(K)÷n(S)

= 2÷12

=

=

Diketahui

Terdapat 5 kandidat untuk pemilihan OSIS, 3 di antaranya laki-laki.

Ditanya

15. Peluang terpilih ketua OSIS wanita

Dijawab

n(S) = 5 (Semua kandidat)

n(K) = {2} (Kandidat wanita)

P(K) = n(K)÷n(S)

= 2÷5

=

Pelajari lebih lanjut

 1. Materi tentang peluang: brainly.co.id/tugas/40353107
 2. Materi tentang soal peluang: brainly.co.id/tugas/22802618
 3. Materi tentang soal peluang: hbrainly.co.id/tugas/28439949

Detail jawaban

Kelas: 9

Mapel: Matematika

Bab: Peluang

Kode: 9.2.7

#AyoBelajar #SPJ2


#FestivalPanji #TanyaJawab #AyoBelajar #AyoMembaca #AyoPintar #DuniaPendidikan #TanyadanJawab #IndonesiaPintar #PenerusBangsa #CerdasPendidikan #HidupPendidikan #PintarJawab #Kuesioner #CepatBisa #Festival Panji #FestivalPanji ID #MenjawabPertanyaan #SD #SMP #SMA

Sekian ulasan mengenai jawaban dari pertanyaan:

    A 1/4        C. 2/3     B 1/2        D. 3/4 2.    Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang muncul mata dadu ganjil adalah….     A. 1        C. 1/3     B. 1/2        D. 1/4 3.    Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang muncul mata dadu prima ganjil adalah….     A. 1/3        C. 2/3     B. 1/2        D. 5/6 4.    Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang muncul mata dadu faktor dari 6 adalah…..     A. 1/6        C. 2/3     B. 1/2        D. 5/6 5.    Sebuah dadu dilempar sekali. Peluang mendapatkan mata dadu 2 atau lebih adalah……     A. 5/6        C. 1/2     B. 2/3        D. 1/3 6.    Tiga buah koin dilempar bersama-sama sekali. Peluang munculnya 2 muka angka adalah…..     A. 2/3        C. 1/2     B. 3/5        D. 3/8 7.    Dua buah dadu homogen dilempar bersama-sama sekali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 9 adalah…..     A. 1/9        C. 1/3     B. 1/4        D. 2/3 8.    Dua buah dadu homogen dilempar bersama sekali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah prima adalah…..     A. 9/23        C. 5/12     B. 1/2        D. 1/3 9.    S = {bilangan cacah kurang dari 10} dan A = {y | y bilangan prima, y € s}. Peluang kejadian A adalah…..     A. 1/3        C. 4/9     B. 2/5        D. 1/2 10.    Sebuah kantong berisi 6 bola hitam dan 4 bola putih. Peluang terambilnya 1 buah hitam adalah…..     A. 2/3        C. 1/6     B. 3/5        D. 1/10 11.    Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 8 bola hijau. Diambil secara acak 1 bola merah dan tidak dikembalikan. Peluang terambilnya 1 bola merah ke-2 adalah…..     A. 1/3        C. 1/2     B. 5/12        D. 5/8 12.    Dua buah dadu dilempar bersamaan. Peluang muncul kedua mata dadu genap adalah….     A. 9/16        C. 1/3     B. 1/2        D. 1/4 13.    Dalam sebuah kelompok terdapat 16 anak terdiri dari 10 anak gemar musik pop. 8 anak gemar musik dangdut dan beberapa diantaranya suka keduanya. Bila seorang siswa dipanggil, maka peluang yang terpanggil adalah siswa yang gemar musik pop dan dangdut adalah….     A. 1/6        C. 1/4     B. 1/5        D. 1/3 14.    Sebuah dadu dan sebuah koin dilempar bersamaan sekali peluang muncul mata dadu lebih dari 4 dan gambar pada koin adalah…..     A. 1/2        C. 1/4     B. 1/3        D. 1/6 15.    Dalam pemilihan OSIS terdapat 5 kandidat, 3 di antaranya laki-laki. Peluang terpilihnya ketua OSIS wanita adalah…..     A. 2/3        C. 2/5     B. 1/2         D. 1/3

Kami harapkan bahwa informasi yang kami bagikan dalam artikel tanya jawab di atas dapat memberikan wawasan dan solusi bagi kamu yang membutuhkan jawaban dengan tepat. Teruslah berinovasi dan belajar untuk memperbaiki kualitas pengetahuan demi masa depan yang lebih baik.

Apabila kamu membutuhkan informasi lain tentang pertanyaan atau seputar dunia Pendidikan, silahkan kunjungi laman atau artikel kami yang lain.


Penulis: Penulis Senja